Kullanıcı Sözleşmesi

1. Taraflar
 

Bir tarafta Finvest markası kullanım haklarına ve finvest.com.tr adresine sahip Dodurga Mah. Melis Cad. No:15/1/A Çankaya/Ankara adresinde bulunan Karaca Kurumsal Danışmanlık Denetim Yazılım Sanayi Ticaret Ltd.Şti.  (bundan sonra Finvest olarak anılacaktır.) ile ilgili web sitesine girmiş olduğu bilgiler ile kayıt olan kullanıcı (bundan sonra müşteri olarak anılacaktır)  arasında aşağıda belirtilen kapsamda anlaşmaya varılmıştır.
 

2. Tanımlar ve Sözleşme’nin Konusu

Web Sayfası-www.finvest.com.tr adresine sahip web sayfasını

Paket Fiyatları - Talep edilen sorgulama ve işlemler için web sayfasından ilan edilen ve ödeme yapılan paketleri

Çek Sorgulama-Faturası bulunan ve faktoring şirketilerinin kabul ettiği formatta yer alan kapsamda çeklerin kredibilitesinin sorgulanması ücretini.

Kredi Sorgulama-Bankalara gönderilen evraklar üzerinden kredi sorgulamasını içeren süreç ve işlemleri

a) İşbu Sözleşme'nin konusu Kullanıcıların , yasa ile tanımlı Banka ve Faktoring şirketlerinden kredi, faturalı çek ve/veya fatura alacaklarını tahsil edebilmek için , “www.finvest.com.tr” internet sitesini kullanması , Banka ve faktoring şirketlerinin talep ettikleri evrak ve bilgileri www.finvest.com.tr adlı web sitesine girişinin yapılması ve Finvest'in anlaşmalı banka ve faktoring şirketlerine giriş yapılmış verileri gönderip, gelen olumlu ve olumsuz cevapların Kullanıcıya eposta aracılığıyla bildirilmesinden ibarettir.

b) Kullanıcı tarafından www.finvest.com.tr adlı web sitesine giriş yapılan bilgilerin doğru olması esastır. Bu
bilgiler finans kuruluşları tarafından sunulacak finansman tekliflerinde temel alınacağı için bu bilgilerin
eksiksiz/hatasız ve doğru girilmesi gerekmektedir.

 

c)Finvest , Kullanıcılarına bildirimlerde bulunmak veya bülten göndermek için e-posta, cep telefonu vb.
iletişim bilgilerinin paylaşılmasını zorunlu kılabilir ve bu bilgilerin doğrulama kodu gibi yöntemlerle
onaylanmasını talep edebilir, hizmetlerin kullanılabilmesi için bu onay süreçlerini zorunlu tutabilir.

 

3. Finvest’in Yetki ve Sorumlulukları
 

a)Finvest, Kullanıcı tarafından www.finvest.com.tr adresi üzerinden işbu Sözleşme‟nin 2. maddesi
çerçevesinde belirtilen amaç kapsamında, finans kuruluşlarından  finansman tekliflerini kullanıcılara iletmesi ile sorumluluğu bitecektir. Anlaşmalı tüm kuruluşların teklif gönderip göndermemesinden, eksik bildirimlerden Finvest sorumlu tutulmayacaktır.

 

b)Finvest tarafından finans kuruluşlarından alınacak finansman teklifi bilgi amaçlı olup hiçbir şekilde Finvest ve ilgili finans kuruluşlarının ayrıca bilgi, teminat ve evrak istemesini engellemez, finans kuruluşları sonrasında kredi kullandırıp kullandırmamakta serbesttirler.
 

d)Finvest hatalı bildirimlerden, içeriklerinden, teknik aksaklıklardan, ortaya çıkabilecek zararlardan, gecikmelerden hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.

e)Finvest  işbu Sözleşme kapsamında kullanıcı ve üyelere haber vermeden “www.finvest.com.tr adresinde verdiği hizmetleri durdurma, içeriğini değiştirme, sona erdirme hakkına sahiptir.

4. Kullanıcı  Yetki ve Sorumlulukları


a)Kullanıcı , “www.finvest.com.tr adlı web sitesinde yer alan ve ürünün türüne göre istenen tüm kişisel ve firmalara ilişkin veriler, çek, fatura ve diğer evrakların doğru ve eksiksiz bir şekilde sağladığını/sağlayacağını taahhüt eder.
 

b)Kullanıcı işbu Sözleşme ile faktoring ve bankaların sağlayacaklarını ifade ettikleri finansmanın kesin bir taahhüt olmadığını, Finvestin söz konusu tekliflerde bilgi akışı sağlayan bir aracı olduğunu kabul eder.

c)Kullanıcı , girmiş olduğu bilgilere erişiminin olduğu, yetkili olduğu ve paylaşabileceği hususlarındaki tüm sorumluluk kendisine ait olduğunu ve ortaya çıkabilecek zararlardan kendisi sorumlu olduğunu ve Finveste yönelebilecek her türlü dava, tazminattan sorumlu olduğunu taaahhüt eder.

d)Kullanıcı , kendisine ürün geliştirme ve analiz için gelebilecek eposta ve sms konusunda Finvest onay verdiğini, sözleşme öncesinde de bu konuda gerekli ve yeterli bilgilendirmenin kendisine yapıldığını kabul, beyan ve  taahhüt eder.
 

5. Sözleşme Süresi

İşbu Sözleşme süresiz olup, Finvest tarafından gerekçe gösterilmeksizin tazminatsız olarak sonra erdirme hakkı bulunmaktadır.

6. Gizlilik ve Verilerin Paylaşılması
 

a)Taraflar işbu sözleşme kapsamında elde ettikleri ticari sır, belge, rapor, tasarım, sözleşmeyi koruyacakları, söz konusu bilgilerin gizli nitelikte olduğunu ve korumak için gerekli tedbirleri alacaklarını kabul beyan ve taahhüt etmişlerdir. işin ve hizmetin yapılabilmesi için gerekli "b" fıkrasında yer alan kapsam dahilinde 3. kişi ve taraflarla paylaşılabilecektir.

b)Taraflar, Kullanıcı ‟ye ait verilerin ve www.finvest.com.tr ye yüklenen tüm bilgi ve belgelerin Finans Kuruluşu, banka ile  paylaşabileceğini, Kullanıcının bu veri paylaşımına muvafakati bulunduğunu ve böyle bir paylaşımın işbu maddenin ihlali olmayacağını kabul ve beyan eder. Diğer taraftan Kullanıcı , www.finvest.com.tr adresi üzerinden paylaşacağı tüm kişisel/şirket bilgileri ile finansmana konu etmeyi planladığı ve paylaştığı faturalı çek ve/veya faturalarına ait tüm bilgileri Finvest tarafından saklanmasına, Finvest‟in hissedarları ve grup şirketi dahil üçüncü kişiler ile paylaşılmasına, bu bilgilerin işlenmesine muvafakat etmektedir.
 

d)Finvest, belirtilen hizmetlerin verilmesi sırasında, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuat şartlarına uygun olarak işleyeceğini, hizmetler kapsamında elde edeceği kişisel verileri işlerken bu verilerin güvenliğini kanunun gerektirdiği şekilde sağlamak için bütün gerekli önlemleri alacağını sözleşmede yer alan kapsam haricinde Kullanıcının yazılı onayı olmaksızın Sözleşme konusu dışında üçüncü kişilerle paylaşmayacaklarını kabul ve taahhüt eder
 

7. İletişim ve Bilgi Adresleri
 

a)Taraflar konusu işbu Sözleşme‟den kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar www.finvest.com.tr adlı web
adresinde paylaşılan adres ve e-posta hesaplarını yasal tebligat adresleri olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

 

b)Sözleşmede belirtilen adreslere ait değişiklikler diğer tarafa eposta ve diğer kabul edilmiş tebligat yöntemleri ile yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.
 

c)Finvest , işbu Sözleşme süresi içinde www.finvest.com.tr web sitesi üzerinde bildirdiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı ve ihtar gönderebilir. Tebligat için söz konusu elektronik iletilerin gönderilmiş olmasının yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
 

8. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
 

a)İşbu Sözleşme bununla birlikte 8 (sekiz) madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak
imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma. Kullanıcının www.finvest.com.tr adlı web adresinde bulunan Sözleşmeyi
Kabul Ediyorum penceresini işaretlemesi ve ödeme yapması ile birlikte  gerçekleşmiş kabul edilir.


b)İşbu Sözleşme'nin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri

ve İcra Daireleri yetkilidir

9. Hizmet Kapsam ve Ücret Listesi

Kullanıcı, şirket mali verilerini, fatura ve/veya faturalı çek bilgilerini www.finvest.com.tr web sitesine giriş yaparken, web portalında belirtilen güncel ücret ve paketleri ödemek zorundadır. Finvestin sorumluluğu söz konusu paket kapsamında verileri anlaşmalı banka ve faktoring şirketlerine göndermek ve cevap verilen geri dönüşleri kullanıcıya çalışma günleri dahilinde 24 saatlik zaman dilimi içerisinde bildirmektir.

Ancak, her ne sebeple olursa olsun finansman kuruluşlarından herhangi bir teklif alınması ya da alınmaması halinde kullanıcı, ödediği bedelin iadesini talep edemeyecektir. Kullanılmayan paket ve haklar alınmasından itibaren 1 yıl sonra iptal edilecektir. Aylık olarak alınmış paketler ise ilgili aya ait olup sonraki aylara devredilmeyecektir.