Kişisel Verilerin Kullanılmasına Dönük Beyan ve Kabul


Aydınlatma Metni çerçevesinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak Karaca Kurumsal Danışmanlık Denetim Yazılım San.Tic. Ltd.Şti. tarafından kişisel/şirket verilerimizin toplanmasına, işlenmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanında tutulmasına ve saklanmasına, finans kuruluşları (“5411 Sayılı Bankacılık Kanunu‟na tabi Bankalar ile 6361 Sayılı Kanun‟a tabi Faktoring Şirketleri” ) ile paylaşılmasına ve gerektiği takdirde ilgili kamu kurum ve kuruşlarıyla ve Türkiye‟de veya yurtdışında mukim olan hizmet sağlayıcı firmalar ile Karaca Kurumsal Danışmanlık Denetim Yazılım San.Tic. Ltd.Şti.  iş ortakları ile paylaşılmasına ve kişisel/şirket verilerimizin bunlar tarafından da tutulmasına ve saklanmasına, Karaca Kurumsal Danışmanlık Denetim Yazılım San.Tic. Ltd.Şti. ne ait www.credinvest.com.tr adlı web adresinde çıkan “Kabul” penceresine basmakla muvafakat etmekteyiz.